Als startende en gevestigde MKB ondernemer te Zwolle dient u voor de goede afwikkeling van juridische zaken en contracten de advocatenkantoren voor MKB ondernemers in de arm te nemen. Juridische zekerheid maakt namelijk dat u uw onderneming op een adequate manier kunt leiden. Het gaat namelijk over het bestaansrecht van de onderneming alsmede wie of wat daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, ook wel de rechtspersoonlijkheid genoemd. Daarnaast gaan MKB ondernemingen voortdurend contracten aan waarbij beide partijen aan de rechten en plichten jegens elkaar moeten voldoen, waarnaast u voor de productie van de goederen of dienst werknemers in dienst heeft. Zodoende heeft de ondernemer veel juridische rechten maar ook plichten waaraan de MKB onderneming aan moet voldoen. Behartig uw belangen juridisch op een correcte manier door de inzet van advocatenkantoren voor MKB ondernemers Zwolle. 

Bestaansrecht onderneming

Middels een akte dienen de intenties van de onderneming gedefinieerd te worden, dienen de rechten en plichten van de bestuurders vastgelegd te worden alsmede wordt vastgelegd op welke manier vermogen of kapitaal wordt ingebracht. Dit vormt de basis van het starten van de onderneming. Het bestaansrecht wordt middels de akte bekrachtigd, waarmee eveneens de drager van de rechtspersoonlijkheid is vastgelegd. Heeft de onderneming zelf een rechtspersoonlijkheid dan draagt de onderneming zelf de verantwoordelijkheid omtrent de resultaten van de MKB onderneming. Daartoe kan eigen of vreemd vermogen worden aangetrokken middels aandelen waarmee de onderneming in principe levensvatbaar is geworden. Geef uw onderneming juridische bestaansrecht door daartoe advocatenkantoren MKB Zwolle te benaderen. 

Juridische contract stukken

Dagelijks gaat uw onderneming om met contracten voor leveringen. U maakt een product of dienst en die levert u onder bepaalde voorwaarden, ook wel de kleine lettertjes genoemd. Het is in uw belang dat u die algemene voorwaarden juridisch sluitend maakt, om zo toekomstige problemen te voorkomen. Daarnaast sluit u met leveranciers en consumenten ook geregeld contracten af, waarmee wederzijds verplichtingen worden gecreëerd. Het contractrecht geeft dan ook aan dat verplichtingen voortvloeiend uit contracten en overeenkomsten door beide partijen gehonoreerd moeten worden. Wordt echter door een van de partijen niet geleverd dan is er sprake van contractbreuk. In dat geval kunt u uw recht uiteraard halen. De advocatenkantoren MKB ondernemers Zwolle behartigen dan ook uw juridische vraagstukken. 

Werknemers in dienst en ontslaan

U heeft een groot aantal werknemers in dienst en dat heeft u vast gelegd met arbeidscontracten. Het kan echter voorkomen dat het met de onderneming minder goed voor de wind gaat en dus moeten alle zeilen bijgezet worden. Een reorganisatie volgt, echter toch vallen er collectief ontslagen. U bent met de werknemer een arbeidscontract aangegaan waarmee eveneens rechten en plichten naar elkaar toe zijn ontstaan. Vallen er ontslagen dan dient u aan de wet WMCO te voldoen, waarmee de belangen van de werknemers worden beschermd. U dient het afspiegelingsbeginsel toe te passen, de werknemers hebben recht op ontslagvergoeding, en u heeft te maken met een wettelijke opzeg termijn. Daarnaast moet de onderneming aantonen waarom het noodzakelijk is om collectief werknemers te ontslaan. Neem voor assistentie bij het juridisch correct verwoorden van het arbeidscontract maar ook bij de beeindigingsovereenkomst de advocatenkantoren MKB ondernemers in de arm. 

Advocatenkantoren MKB voor juridische zekerheid

Om uw juridische zaken als MKB ondernemer op orde te hebben is het van belang dat u vanaf het opstarten van de onderneming en tijdens de voering van de onderneming adequaat juridisch wordt bijgestaan. U kunt daartoe een advocaat in dienst nemen, maar u kunt ook voor een dag in de week uw eigen huis advocaat voor MKB ondernemers nemen. Zodoende wordt u wekelijks juridisch op orde gebracht, waarnaast u als ondernemer altijd een centraal aanspreek punt heeft bij advocatenkantoren MKB te Zwolle.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op