Voorwaarden verplicht?

Als ondernemer ben je verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Voorwaarden geven duidelijkheid voor de consument of voor de afnemer van je diensten. In de voorwaarden staan eventuele rechten en plichten voor beide partijen duidelijk weergegeven, welke volgen uit wettelijke bepalingen. Met voorwaarden kun je je bedrijf indekken tegen eventuele gevolgen of oorzaken van onwenselijke situaties.

Juridische juistheid

De algemene voorwaarden van een bedrijf, of specifieke voorwaarden voor een specifieke dienst of (ver)koop dienen te allen tijde wel te voldoen aan wettelijke bepalingen. Voldoe je hier niet aan, dan kloppen de algemene voorwaarden niet (meer), en kan de andere partij de (ver)koop ongedaan maken. Bovendien kan het je bedrijf in onwenselijke situaties brengen, plus zorgt het voor veel onduidelijkheid. Het is daarom goed om alle op papier gezette voorwaarden eens in de zoveel jaar eens grondig na te lopen op juridische juistheid. Een advocaat of jurist voor het MKB kan u hier prima bij helpen. Neem contact met ons op als u graag wilt dat wij een keer naar uw contracten, overeenkomsten en voorwaarden kijken en advies geven over juridische (on)juistheid.

Afwijken van bestaande wetgeving.

Er zijn bepaalde regels die opgenomen moeten worden als er algemene voorwaarden worden opgesteld, deze regels worden ook wel dwingende wettelijke bepalingen genoemd. Van deze regels mag niet afgeweken worden. Wat wel en niet opgenomen mag worden in algemene voorwaarden heeft ook te maken met in hoeverre de voorwaarden na te leven zijn. Onredelijke bepalingen, voorwaarden die niet reëel zijn mogen niet worden opgenomen in de voorwaarden.

Wijzigen van de voorwaarden

De geldigheidsduur van opgestelde en goedgekeurde voorwaarden verschillen per overeenkomst. Als u, als bijvoorbeeld verkoper, tussentijds de voorwaarden wil aanpassen, moet deze mogelijkheid tot verandering of aanpassing opgenomen zijn in de voorwaarden.

Zodra een of meerdere voorwaarden verandert of aangepast zijn moet de verkoper de wijziging persoonlijk kenbaar maken aan de consument. Dit is verplicht omdat de consument op de hoogte moet zijn van de geldende voorwaarden. Een mededeling op de website wordt niet rechtvaardig geacht richting de consument, omdat de consument dit bericht kan missen.

Indien de vernieuwde voorwaarden nadelig zijn voor de consument heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Wat zijn voorwaarden eigenlijk?

Voorwaarden kunnen staan in een bijvoorbeeld koopcontract of een abonnement. In de voorwaarden staan regels omtrent de koop, dit worden ook wel de kleine lettertjes genoemd.

De regels moeten duidelijkheid geven aan consumenten. De consument weet op deze manier wat zijn rechten zijn. Voordat er een koop wordt gesloten heeft de consument het recht de voorwaarden te kunnen inzien, als de consument hier niet de gelegenheid voor krijgt of heeft gekregen dan kunt u geen rechten meer verbinden aan de voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn aan regels gebonden, dit is wettelijk vastgelegd.

Nadat een koop is gesloten of handtekening is gezet bij bijvoorbeeld het afsluiten van een abonnement is de consument automatisch akkoord gegaan met de algemene voorwaarden. Op internet, maar ook op papier wordt dit veelal gedaan door het aanvinken van een hokje. Of door het klikken op “oké” of “doorgaan”. Lees daarom contracten en voorwaarden altijd goed door, zodat duidelijk is waar akkoord mee wordt gegaan.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op