De advocaat voor MKB ondersteunt werkgevers! Als werkgever draagt u veel verantwoordelijkheid aangaande de onderneming, de werknemers en de overeenkomsten die u zoal daarbij aangaat. U dient dan ook de juridische belangen van de onderneming als werkgever in goede banen te leiden, waarnaast u eveneens verantwoordelijkheid draagt voor de gedragingen van de werknemers. U heeft te maken met:

 • het aannemen van werknemers;
 • waarbij de arbeidsvoorwaarden van de werknemer juridisch verantwoord worden geformuleerd in het arbeidscontract;
 • het aansturen van werknemers als werkgever en daar waar nodig te bemiddelen bij arbeidsconflicten;
 • het ontbinden van arbeidscontracten middels het opstellen van een beëindigingsovereenkomst.

Arbeidscontracten voor werknemers

Om een MKB onderneming te kunnen voeren dient u als werkgever op te treden, zodat taken door werknemers worden uitgevoerd. De meest geschikte werknemer met aansluitende capaciteiten wordt door u aangenomen. Daartoe dient u als werkgever een arbeidscontract op te stellen waarmee de verhouding tussen de werknemer en werkgever worden vastgelegd alsmede welke rechten en plichten daaruit voortvloeien. Daarbij dient u te denken aan:

 • taakbeschrijving van de functie;
 • de gezagsverhouding tussen u de werkgever en werknemer. De werknemer dient uiteraard uw instructies op te volgen;
 • loon en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, vakantiedagen;
 • arbeidscontract ontbindende factoren en opzegtermijnen.

De advocaat voor MKB kan werkgevers optimaal informeren en adviseren betreffende het aannemen van werknemers en dit juridisch correct te verwoorden in een arbeidscontract.

Bemiddeling voor werkgevers

Tussen de werkgever en werknemer kan het tot een arbeidsconflict komen, en dat kan potentieel leiden tot een langdurige ziekte van de werknemer. U bent als werkgever verplicht om het loon bij ziekte tot twee jaar door te betalen. U doet er dan ook goed aan om de escalering van arbeidsconflicten te voorkomen. De advocaat voor MKB weet raad en kan via bemiddeling tussen werkgever en werknemer tot een oplossing komen. Het zal mogelijk iets “water bij de wijn doen” zijn, echter middels bemiddeling door een advocaat voor MKB kunnen de werkzaamheden van de werknemer weer in gang worden gezet. En dat is dus goed voor de continuïteit van de productiviteit. Werken is voor u als werkgever altijd beter dan het thuis zitten van de werknemer, en dus maakt u gebruik van de bemiddeling door de advocaat voor MKB.

Beëindigingsovereenkomsten

Om uw werknemer te kunnen ontslaan dient het arbeidscontract ontbonden te worden middels een beëindigingsovereenkomst. Daarbij is de reden van ontslag maatgevend voor de voorwaarden van de ontbinding van het arbeidscontract. Wordt het arbeidscontract ontbonden wegens:

 • bedrijfseconomische redenen dan dient u de noodzaak van het ontslag aan te tonen. Daarbij dient u aan de opzegtermijn voor werkgevers te voldoen. Omdat u als werkgever aan contractbreuk doet heeft de werknemer recht op schade vergoeding in de vorm een ontslagvergoeding;
 • van rechtswege: het arbeidscontract loopt af of een doelstelling is bereikt;
 • met wederzijds goedkeuren: de werknemer heeft tijdig aangegeven dat de werknemer ontslag neemt en daartoe heeft de werknemer de opzegtermijn gerespecteerd;
 • ontslag op staande voet: de werknemer heeft iets gedaan dat niet door de beugel kan

Het direct mondeling aanzeggen van het ontslag is voor u als werkgever onontkoombaar.

Traject begeleiding voor werkgevers

Vanaf het moment dat u als werkgever werknemers aanneemt tot het moment dat er ontslag aangezegd moet worden kan de advocaat voor MKB u van dienst zijn. U kunt dan ook een duurzame vertrouwens band met de advocaat voor MKB opbouwen en ervan verzekerd te zijn dat uw juridische belangen optimaal gewaarborgd zijn. Neem als werkgever daartoe contact op met de advocaat voor MKB.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op