De advocaat voor ondernemers zorgt ervoor dat de MKB onderneming juridisch op orde is. De ondernemer heeft dan ook op vele gebieden te maken met wetten, regels, rechten en plichten waaraan de ondernemer uiteraard aan moet voldoen. Het is dan ook ondenkbaar dat een MKB onderneming zonder juridische assistentie een succes wordt. U doet er altijd goed aan om de advocaat voor MKB ondernemers in te schakelen om juridische zekerheid te hebben. Twijfelt u als ondernemer of u een juridisch vraagstuk aan de advocaat voor MKB ondernemers moet voorleggen, dan kunt u ons altijd gratis uw juridische vraag voorleggen. Zodoende kunt u als bestuurder van uw onderneming uw en de belangen van de onderneming optimaal waarborgen door de juridische specialisten van advocaat voor MKB ondernemers. 

Ondernemingsrecht

Om een onderneming te kunnen leiden en te voeren dient de onderneming aan het ondernemingsrecht te voldoen. Het dient namelijk voor u als onderneming duidelijk te zijn hoe de rechtsverhoudingen in de onderneming maar ook naar eventuele schuldeisers liggen. Het ondernemingsrecht gaat dan ook in op het vennootschapsrecht alsmede de rechtspersonenrecht. Beide zijn aan elkaar verwant aangezien een rechtspersoon de verantwoordelijkheid draagt. U als bestuurder bent namelijk bij een eigen zaak of vennootschap onder firma zelf verantwoordelijk voor de resultaten van de onderneming. Dat ligt anders indien er voor een onderneming de rechtspersoonlijkheid wordt aangevraagd. Laat u gratis informeren omtrent uw mogelijkheden bij het starten van uw eigen MKB onderneming. 

Contract- en verbintenissenrecht

Een belangrijk onderdeel van de juridische voortgang van de onderneming is het afsluiten van contracten en overeenkomsten. Dit geschiedt op dagelijkse basis en daartoe dienen de uitgangspunten zoals die in het contract staan vermeld ook juridisch correct zijn. Zodra u als bestuurder een contract aangaat met een leverancier danwel voor de levering van een product of dienst dan moet u voldoen aan de wederrechtelijke voorwaarden van het contract. U of de leverancier moet leveren waar tegenover dan de financiele vergoeding staat. Ook moet daarbij aan de geldende algemene voorwaarden worden voldaan, dan pas is er sprake van een correct afgewikkeld contract of verbintenis. Laat de rechtsgeldigheid van uw contracten en overeenkomsten binnen uw onderneming ook checken door de advocaat voor MKB. 

Arbeidsrecht en ontslagrecht

Omdat u als onderneming werknemers in dienst heeft, dient u arbeidscontract af te sluiten. Laat u daarbij voorlichten door de advocaat MKB voor ondernemers. Zodoende kunt u de juiste elementen en voorwaarden opnemen in het arbeidscontract. U dient daarbij te denken aan de omschrijving van het taken pakket, de vergoeding die daar tegenover staat, maar ook de beschrijving van hoe een arbeidscontract ontbonden kan worden en binnen welke opzeg termijn. Het arbeidscontract kan ontbonden worden echter daarbij dient aan de regels te worden voldaan zoals die zijn opgesteld binnen het ontslagrecht. Dit geldt zondermeer indien het gaat om collectief ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Laat uw arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten dan ook opstellen door de advocaat voor MKB ondernemers. 

Gratis juridische beantwoording

Heeft u een juridische vraag omtrent hoe u een probleem op een goede manier kunt oplossen, neem dan gratis contact op met onze helpdesk. Wij staan graag voor u klaar, en op basis van de eerste gratis scan kunnen wij beoordelen hoe advocaten voor MKB ondernemers uw belangen het meest effectief kunnen behartigen. Let wel goede juridische assistentie is voor een MKB ondernemer onontbeerlijk en dus schakelt u de juridische kwaliteiten in van advocaten voor MKB ondernemers.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op