Middels de juridische expertise van de advocatenkantoor MKB worden al uw juridische vraagstukken snel opgelost. Een goede juridische vertegenwoordiging is dan ook zeer belangrijk voor de continuiteit van de onderneming. U gaat dan ook op vele niveaus contracten aan waarmee tussen de twee contractanten verplichtingen naar elkaar worden gerealiseerd. Deze verplichtingen dienen conform de wet nagekomen te worden. Komt een van beide partijen het contract of de overeenkomst niet na, dan is er sprake van contractbreuk. De partij welke daarbij schade lijdt kan dan ook daarbij schade vergoeding vorderen bij u als ondernemer danwel u bij uw leverancier. Start uw onderneming op een juridisch correcte manier en laat uw contracten juridisch controleren door het advocatenkantoor MKB voor ondernemers Utrecht. 

Keuze ondernemingsvorm

Bij het opstarten van een onderneming hebben de bestuurders van de onderneming de keus in wat voor ondernemingsvorm zij willen leiden. Een en ander heeft daarbij te maken met de rechtspersoonlijkheid van de onderneming. Conform het vennootschapsrecht zijn er verschillende vormen van vennootschappen waaruit de bestuurders kunnen kiezen. Voorzichtig de markt af tasten door uw product te verkopen kan goed middels een VoF of Eenmanszaak waarbij de bestuurder de natuurlijke rechtspersoon is binnen de onderneming. De bestuurder draagt dus altijd de verantwoordelijkheid. Kan echter meer kapitaal worden aangetrokken, dan bestaat de mogelijkheid om een besloten of naamloze vennootschap op te starten. Daarmee heeft de onderneming voldoende vermogen om de eigen rechtspersoonlijkheid te dragen. Wilt u weten welke voordelen het wel of niet hebben van een rechtspersoonlijkheid voor uw onderneming heeft laat u dan informeren door de advocatenkantoor MKB te Utrecht. 

Behoorlijk of onbehoorlijk bestuur

Heeft u een NV of BV opgezet dan adviseren advocatenkantoor Utrecht u altijd om behoorlijk bestuur te voeren. Bij een NV of BV heeft de onderneming zijn eigen rechtspersoonlijkheid gekregen en dus is er een feitelijke scheiding van het vermogen van de onderneming en het eigen vermogen van de bestuurders. Komt de onderneming in financieel zware tijden waardoor schulden niet betaalt kunnen worden leidt tot de aanvraag voor een faillissement. Het eigen vermogen van de bestuurders is dan beschermd mits het faillissement niet is ontstaan door onbehoorlijk bestuur. Behoorlijk bestuur betekent dan ook dat de bestuurder(s) niet op een onderneming ondermijnende wijze heeft gehandeld. 

Doorstart bij faillissement

Het gaat economisch momenteel niet goed en dat betekent dan ook dat vele ondernemingen in de problemen komen. Dit kan betekenen dat er een faillissement wordt aangevraagd. Toch heeft u de mogelijkheid om een doorstart in overleg met de curator en de schuldeisers aan te vragen, omdat de markt in de nabije toekomst binnen uw afzet gebied naar alle verwachting zal toenemen. Er wordt dan gevraagd van de schuldeisers dat de eisen worden uitgesteld tot een later ogenblik om op die manier een beter resultaat te behalen in vergelijking met een verevening van de schulden tijdens het faillissements aanvraag. Zodoende kunt u als ondernemer trachten met de inzet van advocatenkantoor MKB Utrecht om de continuiteit van uw onderneming ook in mindere tijden te waarborgen.

Contractbreuk

U gaat dagelijks contracten en overeenkomsten aan waarmee verbintenissen worden gemaakt. Deze verbintenissen dienen uiteraard nagekomen te worden. Levert u of de consument niet dan is er sprake van contractbreuk. Het kan dan zijn dat bij de contractbreuk schade is ontstaan welke uiteraard vergoed moet worden. Laat uw contracten juridisch controleren opdat u problemen in de toekomst voorkomt. Neem bij contractbreuk altijd contact op met uw advocatenkantoor MKB Utrecht zodat uw schade beperkt en opgelost wordt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op