Wilt u graag uw kinderen geld schenken? Dat kan fiscaal aantrekkelijk! U heeft als ouder tijdens het in leven namelijk het recht om uw kinderen extra te onder steunen. Dat kan door voorafgaand aan de erfenis een schenking te doen. Het vermogen van de schenker neemt daarmee iets terug en de kinderen zijn iets rijker. De kinderen kunnen dit dan ook mooi gebruiken om er iets leuks mee te doen, sparen voor later, ze kunnen wat vaker stappen tijdens de studie, of gebruiken het voor de aflossing op de hypotheek. Alles is mogelijk. U kunt als ouder dus geleidelijk vermogen over laten gaan in de kinderen. Ook bestaat er de mogelijkheid tot een eenmalige verhoogde schenking van het 18e tot het 35e levensjaar van het kind. Toch is het de vraag indien uw ouder(s) komen te overlijden, hoe dit dan binnen de erfenis wordt geregeld.

Hoeveel kunt u schenken?

Elk jaar kunt u tijdens het leven schenkingen doen. Jaarlijks kunt u dan tot op € 2.012 schenken aan een ieder van uw kinderen, en tot op € 5.030 bij schenking aan kinderen. Worden deze bedragen jaarlijks niet overschreden dan hoeft uw kind geen schenk belasting te betalen. Dat is mooi meegenomen! Hiernaast kunt u uw kind een eenmalige verhoogde schenking doen tussen het 18e en 35e levensjaar. Deze bedraag € 24.000 waarover geen schenkbelasting hoeft te worden betaald. Dit kunt u eveneens verhogen tot € 50.000 indien deze wordt gebruik voor een “dure” studie danwel voor de aankoop van een woning. Laat u in deze dan ook informeren omtrent de mogelijkheden.

Waarom zou u schenken?

Schenken binnen de daartoe geldende belastingvrije schenk bedragen houdt in dat u uw vermogen geleidelijk overdraagt naar uw kinderen zonder dat dit wordt belast. Het kan namelijk zijn dat u simpelweg teveel aan vermogen heeft, en dat u daarmee elk jaar geen belastingaftrek geniet danwel u dient vermogens belasting te betalen. Allemaal argumenten om uw vermogen juist te doen inkrimpen, door uw kinderen er alvast van te laten genieten. Het is inderdaad zonde dat u vermogen kwijt bent aan de belasting, geef het dan beter aan uw kinderen. Zij hebben er tenminste iets aan. Bovendien kunnen uw kinderen het gebruiken bijvoorbeeld voor uw kleinkinderen.

Schenking altijd vastleggen

Indien u overgaat tot het schenken van geld aan uw kinderen dan dient u en uw kinderen dit nauwkeurig vast te leggen. Het liefst stelt u daartoe een onderling op papier één en ander vast hoeveel u op welke datum heeft overgemaakt onder de noemer schenking, daarnaast wordt de vermelding “schenking” bij het giraal overmaken ook gezien als bewijs voor de schenking. Dit heeft te maken met het feit dat u voor de fiscus moet aan tonen dat het bij dit specifieke bedrag om een schenking gaat en dat het voor de kinderen niet wordt gezien als inkomen. Wees hierbij dan ook secuur aangezien u niet wilt dat de schenking of gift onder de normale noemer van inkomen door de belasting wordt belast. Daardoor kan uw kind bovendien net in een meer ongunstige belastingschaal komen.

Hoe verhoudt een schenking tot de erfenis?

Schenkingen behoudens de eenmalig verhoogde schenking geschonken binnen 180 dagen voor het overlijden, gelden als erfenis en worden daartoe belast conform de erfenissen belasting. Voordeel is wel dat door de schenkingen de kinderen een deel van het vermogen reeds hebben ontvangen zonder daartoe belasting te hoeven betalen. Uiteraard geldt ook dat de erfenis is verkleind. Schenkingen worden tevens in mindering gebracht op de legitieme portie van de kinderen. Daarmee neemt ook de vordering van de kinderen op de langstlevende partner af. Deze langstlevende partner kan echter alsnog doorgaan met het schenken van vermogen aan de kinderen indien daartoe de financiële ruimte toe is.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op