Het belang van ontslagrecht in uw voordeel

Het is belangrijk om te voldoen aan alle aspecten van het ontslagrecht als u mensen op straat wilt zetten. Als directeur binnen de MKB branche heeft u grote verantwoordelijkheden aangaande het personeel. U neemt grootschalig personeel aan, echter als het economisch minder gaat dan dient u werknemers te ontslaan. Uiteraard gaat het u uw werknemers aan het hart omdat zij zolang bij u in dienst zijn geweest. Voor de voortgang van de onderneming is het echter noodzaak dat er pijnlijke beslissingen worden genomen en dus dient een groep van het personeelsbestand te verdwijnen.

Reorganisatie is onontkoombaar en leidt veelal tot een of meerdere ontslagronde(s). Waar dient u conform het ontslagrecht aan te voldoen?

Reden van de ontslagen

Het gaat economisch niet goed met uw onderneming. Om te  voorkomen dat het bedrijf failliet gaat dient er bezuinigd te worden. Dit houdt in een reorganisatie waarvan veelal ontslagen een onderdeel zijn. De werknemers dienen dus wegens bedrijfseconomische redenen naar huis te worden gestuurd. Afhankelijk van de ondernemingsgrootte kan het voorkomen dat er collectief ontslagen vallen. Dit is van toepassing indien er meer dan twintig werknemers binnen drie maand worden ontslagen.

Voldoen aan WMCO

Indien u collectief werknemers gaat ontslaan dan moet u voldoen aan de Wet Melding Collectief Ontslag. Het houdt in dat u meldingsplicht heeft bij het UWV waarbij toestemming voor de ontslagen moet worden aangevraagd. Daarbij geldt het volgende:

  • er moet worden aangetoond dat het ontslag onvermijdelijk is. Zonder de ontslagen loopt het bedrijf zeer reële kans om failliet te gaan;
  • de ontslagenen moeten over alle lagen van de organisatie voorkomen. Daarnaast moeten de leeftijdscategorieën evenredig zijn verdeeld;
  • er dient bij ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen een ontslagvergoeding te worden gegeven. Het arbeidscontract wordt namelijk door u als werkgever verbroken en kan als contractbreuk worden beschouwd.

Indien aan bovenstaande voorwaarden binnen het ontslagrecht is voldaan dan kunt u collectief werknemers ontslaan.

Aanvullende wettelijke voorwaarden

Naast voorgaande vereisten dient u te voldoen aan de wettelijke eisen binnen het ontslagrecht. U dient met het volgende rekening te houden:

  • u dient aan de wettelijke opzegtermijn te voldoen. Voor iedere vijf gewerkte jaren dient u rekening te houden met een opzegtermijn van een maand met een maximum van vier maanden. Deze termijn gaat in vanaf de eerste van de volgende maand nadat het ontslag is aangezegd;
  • de ontslagvergoeding dient te worden bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule. Het ontslag valt aan uw bedrijfsvoering te wijten en dus heeft men recht op compensatie. De hoogte wordt bepaald op basis van het laatst verdiende loon, het aantal gewerkte jaren en een correctiefactor naar leeftijd. Let wel dat u de hoogte kunt manipuleren indien u aanvullende acties ten gunste van de ontslagenen doet;
  • de uitgangspunten dienen concreet binnen een beëindigingsovereenkomst te worden vastgelegd.

Mogelijk acties

Om het ontslag van de werknemers aantrekkelijker te maken kunt u overwegen om een gedegen sociaal plan toe te passen. Dat houdt in dat u een actieve houding heeft om nieuw werk voor de werknemers te vinden. Daarnaast ondersteunt u de belangen van de werknemers zoveel als mogelijk. Dit is ook een sociaal belang omdat u de werknemers jarenlang in dienst heeft gehad. Ontslag van werknemers gaat makkelijker indien u de werknemers binnen de ontslagprocedure steunt. Zowel voor hen als voor u als werkgever zijn het moeilijke tijden en dus kan onderlinge steun veel uitkomst bieden. Wilt u het ontslagrecht op een gedegen manier toepassen zonder daartoe zelf de boodschap te brengen dan kunt u goed gebruik maken van de juridische ondersteuning van ontslagrecht advocaten.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op