Duidelijke aktes opgesteld met notariskantoor

Voor het aangaan juridische relaties binnen het ondernemerschap dienen de belangen van de partijen goed worden vastgelegd. Daartoe gaat men gewoonlijk naar het notariskantoor om vast te leggen wat:

 • voor type onderneming men wenst te hebben;
 • hoe de financiering is geregeld;
 • wat de bedrijfsdoelstellingen zijn;
 • op welke manier de hoofdelijke verantwoordelijkheid is geregeld.

Meerdere aspecten kunnen aanleiding zijn om concrete aktes op te laten stellen bij het notariskantoor. Het zorgt voor zekerheid en risico’s worden uitgesloten. Zorg dat uw ondernemingsbelangen goed helder op papier staan om problemen te voorkomen.

Opzetten bedrijf

Wilt u een onderneming starten dan dienen daartoe enige uitgangspunten op papier gezet te worden. Er moet duidelijk zijn wie of wat de hoofdverantwoordelijke is. Bij het notariskantoor kan worden aangegeven of:

 • een bestuurder de verantwoordelijkheid draagt wegens de natuurlijke rechtspersoon. Dit is het geval bij een Eenmanszaak en een Vennootschap onder Firma;
 • de onderneming zelf verantwoordelijkheid draagt door de eigen rechtspersoonlijkheid. Daarvan is sprake bij een Besloten of Naamloze Vennootschap.

In beide gevallen dient daartoe bij het notariskantoor de uitgangspunten op papier gesteld te worden waarna het bij de Kamer van Koophandel als akte wordt gedeponeerd. Zodoende kan een bedrijf worden opgesteld via de notaris.

Afspraken omtrent financiering

Een aspect dat zeer belangrijk is bij het aangaan van een partnerschap of onderneming is hoe het wordt gefinancierd. Meerdere wegen kunnen daartoe naar Rome leiden. U heeft de keus uit:

 • eigen financiering van een klein bedrijf. U bent zelf verantwoordelijk voor alle aspecten van de onderneming;
 • financiering middels aandelen uitgifte onder de eigen bestuurders. Er is dan sprake van een BV;
 • aantrekken van vermogen door aandelen uitgifte. Er wordt vreemd vermogen aangetrokken voor de opzet van een NV.

De laatste twee vormen betekenen dat er rekening moet worden gehouden met aandeelhouders en een eventuele algemene vergadering. Zij kunnen namelijk invloed hebben op het te voeren beleid en wat de doelstellingen zijn.

Wie heeft welke verantwoordelijkheden?

Iedere bestuurder kan een ander deel inbrengen om de onderneming te ondersteunen. Het kan voor iedere partij een geldelijk bedrag zijn, maar kan ook inhouden dat men ervaring, kennis of arbeid inbrengt. Wie doet wat binnen de onderneming en wie is waarvoor verantwoordelijk. Er wordt op die manier een organisatie structuur opgezet zodat ieder zijn deel kan aansturen om gezamenlijke de beste resultaten te behalen. Via het notariskantoor worden daartoe alle uitgangspunten helder vastgesteld.

Notaris goed voor elkaar

Schakel bij uw ondernemingszaken een notariskantoor in zodat u ervan verzekerd bent dat u de meest professionele juridische hulp krijgt bij het opzetten van uw bedrijf. Het is belangrijk dat u zeker weet waar u aan toe bent. Maak gebruik van de diensten van het notariskantoor zodat uw bedrijf goed loopt en alle zaken concreet middels akten staat geregistreerd. Wij bemiddelen graag bij het vinden van een notaris die u begrijpt!

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op