Zoekt u een goede notaris voor uw akte huwelijkse voorwaarden? Trouwt u in gemeenschap van goederen of wilt u afwijkende huwelijkse voorwaarden via een notaris regelen? Gefeliciteerd, jullie gaan trouwen en dat is een mooie en geweldige dag. Toch moet er het één en ander geregeld worden omtrent de afzonderlijke bezittingen.

De vraag daarbij is wilt u in gemeenschap van goederen trouwen zoals dat automatisch wordt geregeld bij een huwelijk of dat u afwijkend daarvan het één en ander op papier wilt zetten! Huwelijkse voorwaarden stelt u op bij een notaris waarbij een akte wordt opgemaakt. Deze akte huwelijkse voorwaarden wordt ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de plaatselijke rechtbank.

Wanneer kunt u een akte huwelijkse voorwaarden opstellen?

Gewoonlijk is het zo dat huwelijkse voorwaarden voor of bij het afsluiten van het huwelijk worden opgesteld indien van gemeenschap van goederen wordt afgeweken. Toch kan het ook dat de omstandigheden in het huwelijk na verloop van tijden veranderen en dus kunt u eveneens gedurende het huwelijk de huwelijkse voorwaarden opstellen danwel wijzigen. Voorwaarde is dan wel dat een rechtbank deze (wijziging) akte huwelijkse voorwaarden goedkeurt om zo eventuele schuldeisers te beschermen door hen niet te laten duperen. Zijn er geen schuldeisers in het spel dan de zal de rechtbank de huwelijkse voorwaarden toetsen en goedkeuren.

Waarom zou u een akte huwelijkse voorwaarden opstellen?

Ieder persoon heeft zijn eigen manier om met geld en vermogen om te gaan. Dit weet u mogelijk al voor het huwelijk danwel tijdens het huwelijk van uw partner. Ga hier dan ook op een gepaste manier mee om en laat u bij voorkeur informeren door de notaris hoe u het beste uw vermogen kunt beschermen.

 • Indien u weet hoe uw partner met vermogen omgaat kunt u ervoor kiezen om uw eigen vermogen te beschermen tegen de gedragingen van uw partner;
 • U wilt uw inkomen, schenkingen of erfenissen niet delen met uw partner, dit is duidelijk uw erfrecht;
 • Het kan zijn dat u momenteel erg gelukkig samen bent, maar iedereen weet dat dit met de tijd kan veranderen. Een vooruitblikkende kapitalist beschermt dan ook zijn eigen vermogen tegen vorderingen die een partner bij een eventuele echtscheiding kan doen;
 • U heeft een onderneming en u wilt het vermogen van uw partner juist beschermen. Schuldeisers kunnen namelijk het vermogen van uw partners niet aanspreken.

Welke vormen van huwelijkse voorwaarden zijn er?

Huwelijkse voorwaarden staan in het Burgerlijk Wetboek boek 1:8

 • Koude en warme uitsluiting. De koude uitsluiting betekent dat de partner nergens recht op heeft. Deze vorm van huwelijkse voorwaarden wordt onbillijk bevonden en wordt mogelijk bij wet uitgesloten. Een alternatief is de warme uitsluiting of de periodieke verrekening van inkomsten. Dit betekent dat middels een verrekenbeding per periodiek een verrekening plaats vindt omtrent de huishoudelijke en levensonderhoud kosten;
 • Beperkte gemeenschap betekent dat een deel van het vermogen privé bezit is en het overige deel gemeenschappelijk bezit is;
 • Gemeenschap van vruchten en inkomsten. Alles wat voor het huwelijk eigen vermogen is blijft tijdens het huwelijk eveneens persoonlijk eigendom. Dit geldt ook indien u eigenaar van een bedrijf bent. Aankopen die u tijdens het huwelijk gezamenlijk doet - en de kosten daarin deelt - zijn gemeenschappelijk eigendom. Betreft het aankopen waarbij de ene partner aanzienlijk meer of volledig de financiering heeft gedaan dan kan het zijn dat dit persoonlijk vermogen is. Laat dit dan bij grote aankopen ook vastleggen;
 • Gemeenschap van winst en verlies. Dit is overeenkomstig aan het gemeenschap van vruchten en inkomsten echter bij ontbinding worden verliezen gelijkelijk verdeeld;
 • Wettelijk deelgenootschap betekent dat er geen gemeenschap van goederen is, echter de toename van de waarde van het vermogen moet bij beëindiging van het huwelijk gelijkelijk worden verdeeld;
 • Finaal verrekening. U heeft een bedrijf en u wilt daarom het vermogen van uw partner beschermen tegen eventuele schuldeisers. Gelukkig is alles met de tijd goed gegaan en u verkoopt dan ook met een mooie resultaat uw bedrijf. Bij een eventuele scheiding wordt dan de gezamenlijke waarde overeenkomstig bij een gemeenschap van goederen verdeeld.

Laat uw huwelijkse voorwaarden opstellen bij uw notaris

Ons advies is bescherm uw eigen vermogen, indien u niet zeker weet hoe de zaken in de toekomst gaan lopen. Wilt u dan ook het zekere voor het onzekere nemen stel dan een akte huwelijkse voorwaarden op. Voorkomen is vaak beter dan genezen. In veel omstandigheden is het dan ook gewoon verstandig om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Zeker indien één van de partners een bedrijf of onderneming heeft. Doet u dit niet dan is ook uw partner hoofdelijk aansprakelijk voor schulden. Voorkom dit dan ook uitdrukkelijk. Ga voor vragen naar uw notaris en laat u inlichten.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op