Hoe zet u gerechtelijke stappen via de kantonrechter?

Heeft u juridische problemen? Dan kun u uw gelijk halen via de kantonrechter. U kunt bij de kantonrechter als MKB ondernemer goed terecht bij:

 • geschillen;
 • conflicten;
 • problemen met contracten;
 • eisen heeft of gedaagd wordt.

De kantonrechter vormt een juridisch podium waar u via rechtspraak problemen kunt laten beoordelen zodat juridisch gezien de meest reële oplossing wordt verkregen. Veelal is de uitspraak leidend en dus dienen de partijen zich daaraan te houden. Uiteraard wilt u uw gelijk halen bij de kantonrechter en daartoe moet u een MKB advocaat inschakelen. Informeer daartoe naar de mogelijkheden bij een advocatenkantoor. 

Ontbinding arbeidscontracten

U wilt een werknemer wegens dringende reden ontslaan en dus wilt u daartoe het arbeidscontract ontbinden. Er zijn genoeg redenen volgens u dat de werknemer weg moet. Het kan zijn dat deze:

 • onwettig heeft gehandeld;
 • de opgelegde taken niet naar behoren uitvoert of de pet ernaar gooit;
 • onverantwoordelijk gedrag vertoont op de werkvloer;
 • en dergelijke.

Meerdere redenen kunnen er aanleiding voor zijn dat een werknemer niet meer is gewenst. Dat houdt in dat het arbeidscontract moet worden verbroken. Daartoe dient u de gerechtelijke weg te bewandelen door met uw dossier naar de kantonrechter te stappen. Via die weg kun u de werknemer op een goede manier ontslaan.

Uitvechten geschillen

Indien er binnen de werkrelatie of met een klant een geschil is dan kan men verhaal halen bij de kantonrechter. Een geschil moet zoveel als mogelijk via bemiddeling door de advocaat MKB worden bewerkstelligd echter soms zijn de omstandigheden geëscaleerd. Zorg er ook voor dat uw geschillen goed worden afgehandeld door juridische geschillen voor de kantonrechter te laten verschijnen. Door de inzet van een advocaat kunt u uw case goed laten verwoorden middels een helder juridisch pleidooi aangevuld met concrete jurisprudentie. Daarmee kunt u ervoor zorgen dat onenigheden binnen uw contractuele afspraken en verantwoordelijkheden goed worden behartigd.

Niet nagekomen contracten

U gaat als onderneming per jaar vele contracten aan wegens levering. Het is dan ook belangrijk dat u tijdig de juiste hoeveelheid krijgt aangeleverd of dat u uw klanten krijgen wat zij verwachten. Het contract vormt daarbij de onderlinge aangegane verplichting van wederzijdse levering. Kan er niet worden geleverd dan is dat een vorm van contractbreuk waardoor bij u of uw klant schade kan ontstaan. Uiteraard moet er alles aan gedaan worden om de zaak zo spoedig als mogelijk te herstellen of dat de schade wordt vergoed. Het kan echter voorkomen dat u als onderneming als eiser of gedaagde voor de kantonrechter moet verschijnen om verantwoording af te leggen. Middels de inzet van de advocaat voor MKB kunt u uw gelijk halen. Zorg er altijd voor dat u als onderneming uw contractuele plichten nakomt zodat u altijd terug kunt vallen op uw rechten.

De kantonrechter als eindoordeel

Veelal kunt u problemen aangaande uw onderneming oplossen zonder dat u daartoe naar de kantonrechter hoeft. Dat valt altijd te verkiezen boven de gang naar de rechter juist omdat het kosten bespaart. Bij sommige omstandigheden kan het niet anders dan dat men naar de kantonrechter moet gaan. De oplossing kan slechts via het oordeel van de rechter komen. Daartoe is het gebruik maken van de advocaat voor MKB onontbeerlijk.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op