Zekerheid met juridische check bedrijf

Om zekerheid te hebben of de aankoop van een bedrijf een goede investering is, checkt men daartoe vooraf juridisch de uitgangspunten. Dit wordt gedaan middels een boeken onderzoek waarmee wordt bekeken of er geen juridische gevaren op de loer liggen. Via een concrete juridische check van de onderneming kunnen potentiële investeerders de risico’s helder krijgen behorende bij een bepaald bedrijf. Daartoe wordt een 'due diligence' uitgevoerd waarmee de financiële boekhouding worden bekeken. Laat ook het bedrijf juridisch checken door een onafhankelijk advocaat in te schakelen.

Aanleiding juridische check

Bedrijven worden door andere concurrenten overgenomen om daarmee expertise in huis te halen. Het kan een grote aanwinst zijn waarnaast het marktaandeel van de gefuseerde bedrijven toeneemt. Voor het goed zaken kunnen doen gaan ondernemingen veel contracten aan waarmee eveneens risico’s voor overnemende partijen kunnen ontstaan. Daarnaast moet via de juridische check van het bedrijf inzicht worden verkregen in de feitelijke kapitaalkracht van de onderneming. Er mogen geen verborgen juridische gebreken aanwezig zijn waardoor de waarde van de over te nemen bedrijf mogelijk minder gunstig ligt. Doe altijd een juridische check van een bedrijf om zekerheid te verkrijgen.

Afweging investeren en risico’s

Het investeren van kapitaal voor de aankoop van een bedrijf kan een leuke financiële meevaller zijn. Men krijgt knowhow binnen waarnaast er ook fysieke kapitaal wordt binnen gehaald. Kennis en ervaring dat is wat men graag binnenhaalt. Toch kan men van buiten af slecht inschatten wat de risico’s zijn van de investering in een bedrijf. Om daarin helderheid te verschaffen dienen de risico’s ingeschat te worden van bestaande contracten en leningen. Op basis daarvan kan een inschatting worden gedaan omtrent aanvullende investeringen of te verwachten verliezen. Heeft men daarin duidelijkheid verkregen middels de boeken check kunnen concrete beslissingen worden genomen.

Overname bedrijf

Het juridisch checken van een bedrijf is noodzakelijk als men een onderneming overneemt. Die overname kan gebeuren door het overnemen van de aandelen of door het fysieke deel over te nemen. Het eigenaarschap van de aandelen verandert of het pand zelf wordt overgenomen. Het is daarbij noodzakelijk om te weten wat de bestaande afspraken zijn en wat de werkelijke cijfers zijn. Met juiste informatie kunnen goede besluiten worden genomen zodat de beste rendementen op de investering kunnen worden behaald.

Zaken doen met andere bedrijven

Gaat men zaken doen met andere ondernemingen dan is het verstandig om hun juridische betrouwbaarheid te weten. Wat hebben zij in het verleden gedaan en hoe zijn juridische kwesties afgehandeld. Het gaat daarbij om deugdelijk zaken doen zonder dat men wettelijk onjuiste stappen heeft genomen. Zaken doen dient inzichtelijk te zijn zonder dat een mist van verbloemingen wordt opgetrokken. Doe ook zaken met bedrijven die betrouwbaar zijn zodat uw onderneming niet in juridische problemen kan komen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op