Juridische bijstand is van levensbelang voor een MKB ondernemer, en daartoe maakt u gebruik van het advocatenkantoor MKB voor ondernemers Groningen. Om een onderneming te starten dient daartoe een akte te worden opgesteld waarmee de uitgangspunten van de onderneming worden vastgelegd. Een MKB ondernemer heeft namelijk altijd te maken met wetten van waaruit rechten en plichten ontstaan tussen contract tekenaars. Contracten worden tussen de bestuurders onderling afgesloten maar ook met leveranciers, met afnemers of klanten, maar ook met het eigen personeel. Binnen de zakelijk markt is het uiteraard een juridisch steekspel waarbij u als ondernemer uiteraard moet opletten dat u geen zakelijke kansen mist. Om ook juridisch beslagen ten ijs te komen neemt uw onderneming contact op met het advocatenkantoor MKB ondernemers Groningen.

Wederrechtelijke plichten contracten

Uw onderneming gaat met vele partijen contracten aan, waarmee wederrechtelijke plichten en rechten door het contract zijn ontstaan. Beide partijen dienen de voorwaarden van het contract dan ook te respecteren door conform de algemene voorwaarden elkaar te leveren. 

  • Contracten met leverancier: u gaat een overeenkomst aan met een leverancier. Deze leverancier voorziet u van grondstoffen voor uw product en daarmee is de leverancier ook een essentieel belang voor de voortgang van uw onderneming;
  • Contracten als leverancier: u levert aan een afnemer producten of grondstoffen. Wederzijds dient aan de in het contract opgenomen voorwaarden te worden voldaan;
  • Contracten met werknemers: u neemt mensen in dienst om zo het product te maken. Dit arbeidscontract wordt afgesloten binnen de wettelijke condities van het arbeidsrecht. 

Laat uw juridische contracten altijd door een jurist van een advocatenkantoor Groningen controleren. 

Onderlinge rechten bestuurders onderneming

Afhankelijk van de ondernemings vorm hebben de bestuurders uiteraard jegens elkaar ook rechten en plichten. Deze worden opgesteld bij het opstarten van de nieuwe onderneming. Het kan zijn dat de verschillende firmanten kapitaal, kennis en arbeid inleggen in de onderneming en dus dienen die verhoudingen tussen de bestuurders helder te zijn. Het kan ook zijn dat er kapitaal middels aandelen van eigen of vreemd vermogen wordt aangetrokken om zo een onderneming met rechtspersoonlijkheid te realiseren. Zodoende kan het eigen vermogen van de bestuurders zelf veilig worden gesteld van het ondernemings vermogen. Dit komt omdat de onderneming met rechtspersoonlijkheid zelf verantwoordelijk is voor behaalde winsten of verliezen. 

Ontslagen

Het gaat niet goed met de onderneming en het komt daarbij tot ontslagen. Het aanzeggen van ontslag is altijd een vervelende zaak, echter het dient te gebeuren conform de regels van het ontslagrecht. De advocatenkantoor Groningen kan u daarbij van dienst zijn, om zo de ontslagen door te voeren op een juridisch correcte manier waarbij zowel uw belangen als die van de ontslagen werknemer in acht worden genomen. Het beëindigingsovereenkomst voor ontslag dient uiteraard aan het ontslagrecht te voldoen, met een correcte opzeg termijn en een ontslagvergoeding indien het ontslag aan de onderneming valt te verwijten. Om ook op een juridisch correcte manier de werknemers het ontslag aan te zeggen neem dan contact op met het advocatenkantoor MKB ondernemers Groningen. 

Laat u informeren

Om alle belangrijke juridische kwesties voor uw onderneming correct op papier te krijgen, is het van belang dat u de juridische specialisten van de advocatenkantoor MKB Groningen in dienst neemt. Zodoende weet u dat alle juridische zaken op welk vlak dan ook goed behartigd worden zodat u uw onderneming op een adequate manier kunt leiden en voeren. Om ook een juridisch sluitende en goede onderneming te voeren neemt u de diensten van advocatenkantoor MKB ondernemers Groningen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op