Kent u gegronde redenen voor ontslag van directeur?

Een onderneming wordt aangestuurd door de directeur. Deze is veelal aangenomen door een besluit van de aandeelhouders of door een arbeidscontract. Toch dient de directeur te voldoen aan de gestelde bedrijfsdoelstellingen. Indien de directeur niet aan de verwachtingen kan voldoen dan kan het onverhoopt leiden tot het ontslag van de directeur. Naast deze zijn er nog vele andere redenen waarom de directeur ontslagen kan worden.

Overname bedrijf

De onderneming kan worden overgenomen door anderen waardoor de positie van de directeur overbodig wordt. Daarnaast kan het voorkomen dat aandelen worden overgekocht met als resultaat dat er geen meerderheidsaandeel meer is. De directeur wordt als het ware uitgekocht. Een nieuwe directeur met de meeste aandelen kan dan plaats nemen. Of er wordt via de aandeelhoudersvergadering een nieuwe directeur aangesteld.

Er is een misdrijf gepleegd

Heeft een directeur zichzelf verrijkt door financiële middelen van de onderneming daartoe aan te wenden dan is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Daarnaast kunnen omstandigheden zijn voorgevallen welke als misdadig kunnen worden bestempeld. Het kunnen ernstige zaken zijn welke uiteraard tot het ontslag van de directeur kunnen leiden. Een bestuur of aandeelhouders van de zaak willen uiteraard de beste resultaten en dat kan niet middels een misdadige directeur. Er dient dan ook snel een opvolger aangesteld te worden juist omdat het aanzien van de onderneming wordt geschaad.

Op staande voet of eervol

Een directeur kan op vele manieren worden ontslagen. Indien er iets ernstigs is voorgevallen dan kan de reden dringend genoeg zijn om de directeur op staande voet te ontslaan. Is het echter minder ernstig dan kan het een eervol ontslag betekenen zonder een ontslagvergoeding.

Besluit van de aandeelhouders

Indien het functioneren van de directeur onder de maat is dan kunnen de aandeelhouders daar tegen optreden. Afhankelijk van de wijze van aannemen van de directeur dient deze ook op via die weg worden ontslagen, namelijk:

  • is de directeur aangenomen via een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders dan dient de directeur ook middels een besluit uit zijn functie te worden gezet;
  • is de directeur via een arbeidscontract aangenomen dan dient het arbeidscontract middels een beëindigingsovereenkomst ontbonden te worden. Daarbij dient aan het arbeidsrecht te worden voldaan.

Overweegt u als onderneming om de directeur te ontslaan zorg er dan voor dat aan alle voorwaarden wordt voldaan. Bij juridische problemen kunnen de gevolgen bij een gerechtelijke gang groot zijn.

Juridische assistentie bij ontslag directeur

Om de belangen van de onderneming of directeur goed te behartigen kan het van belang zijn dat er juridische assistentie wordt ingeschakeld. Het zorgt ervoor dat men goed voorbereid de zaak kan behandelen zodanig dat het ontslag van de directeur naar alle tevredenheid kan worden afgerond. Dit kan bemiddeling inhouden maar ook een versnelde ontslag procedure. Het is dus altijd noodzaak om een advocaat voor MKB recht in te schakelen om de beste resultaten te behalen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op