Schakel bij collectief ontslag een advocaat arbeidsrecht in! Zodra economisch mindere tijden aanbreken kan het zijn organisaties moeten reorganiseren om staande te blijven. Onderdeel daarvan kan zijn het collectief ontslaan van werknemers.

Men spreekt van een collectief ontslag indien twintig werknemers of meer binnen een periode van drie maand worden ontslagen. Indien er sprake is van een collectief ontslag dient aan de Wet Melding Collectief Ontslag door de onderneming te worden voldaan. Dit betekent dat de werkgever een ontslag aanvraag bij het UWV moet doen, waarbij de werkgever aan een aantal eisen moet voldoen. Zo moet de reden van het collectief ontslag duidelijk wegens bedrijfseconomische redenen te zijn, waarnaast het afspiegelingsbeginsel moet zijn toegepast en de ontslagenen een ontslagvergoeding krijgen.

Reden collectief ontslag

Het moet helder zijn dat een collectief ontslag wegens bedrijfseconomische reden, die redenen ook werkelijk bedrijfseconomisch zijn. De organisatie moet daartoe aantonen dat de voorgenomen ontslagen onvermijdelijk zijn omdat anders de organisatie ten onder zal gaan. Ook kan het zijn dat een organisatie moet reorganiseren, en onderdeel van die reorganisatie zijn onverhoopte collectieve ontslagen. Een derde mogelijkheid van ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen kan zijn dat een afdeling of vestiging geheel gesloten wordt, dan is het ook onvermijdelijk dat er een collectief ontslag wordt doorgevoerd. Wilt u als werknemer ook weten wat uw rechten en plichten zijn bij een collectief ontslag, neem daartoe dan een advocaat arbeidsrecht in de arm.

Afspiegelingsbeginsel

Zodra er sprake is van een collectief ontslag dan dienen de ontslagenen te zijn bepaald conform het afspiegelingsbeginsel. Dit betekent dat de ontslagen evenredig over de organisatie moeten vallen. De ontslagen vallen over alle lagen van de organisatie en evenredig over de verschillende leeftijdscategorieën. Deze lijst van ontslagen dient aan het UWV te worden overlegd zodat het UWV kan controleren of het afspiegelingsbeginsel goed is toegepast. Alleen met de toestemming van het UWV kan de werkgever het collectief ontslag doorvoeren. Heeft u als werknemer twijfels of het afspiegelingsbeginsel bij het collectief ontslag correct is doorgevoerd, laat u dan informeren door een advocaat arbeidsrecht.

Ontslagvergoeding

Omdat het een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is, is het collectieve ontslag dus te wijten aan de werkgever. Dit betekent dat u altijd recht heeft op ontslagvergoeding. Dit is dus een stukje compensatie voor het verlies van uw werk. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt bepaald middels de Kantonrechtersformule. Daarmee wordt op basis van het bruto loon, maar ook uw leeftijd, en de duur dat de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt de hoogte van de ontslagvergoeding bepaald. Omdat het een collectief ontslag betreft zal iedereen via de Kantonrechtersformule naar verhouding gelijk worden behandeld. Mocht dit niet zo zijn, schakel dan altijd een advocaat arbeidsrecht in.

Opzegtermijn

Bij een collectief ontslag is de opzegtermijn persoons afhankelijk. De ene persoon werkt pas kort in de onderneming terwijl andere werknemers langer in dienst zijn. Is de werknemer minder dan vijf jaar in dienst dan is de opzegtermijn voor de werkgever een maand. Voor iedere vijf jaar meer neemt de opzegtermijn met een maand toe tot een maximum van vier maand. Zodoende weet iedereen wat voor opzegtermijn iedere werknemer heeft. Wordt aan dit wettelijke minimum niet voldaan dan staat de werknemer uiteraard in zijn recht. Laat dan altijd het beëindigingsovereenkomst bij collectief ontslag controleren door een arbeidsrecht specialist.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op