Bescherm uw winsten en registreer uw auteursrechten

Heeft uw onderneming iets bedacht dan is het noodzaak om de auteursrechten daartoe vast te leggen. U hebt namelijk over het idee het intellectueel eigendom. Andere partijen mogen niet zonder uw toestemming daarvan gebruik maken. Middels feitelijke registratie van uw auteursrecht kunt u tien jaar bescherming over uw ideeën afdwingen zodat concurrenten er geen gebruik van kunnen maken. Wat dient u allemaal te registeren om uw auteursrechten concreet te beschermen?

Wat is een bedenksel?

Alles wat maar bedacht valt onder het auteursrecht. Bedenksels zijn intellectueel gedachtegoed.  De bedenker ervan draagt dus het recht om zelf te besluiten hoe ermee om wordt gegaan. Het bedenksel kan bestaan uit merken, producten, logo’s en tekens waarmee uw onderneming voldoende onderscheidend vermogen heeft. Door deze kenmerken voor uw bedrijf concreet vast te leggen heeft u zekerheid dat anderen er geen gebruik van kunnen maken. Gewone auteurs krijgen het recht automatisch en dienen daar geen registratie voor te doen. Dit ligt anders binnen de zakelijke markt.

Afzetmarkt bescherming

Heeft u een idee bedacht waarmee u de markt opgaat dan dient u dat te beschermen. Start u een bedrijf op of introduceert u een nieuw merk dan kunt u het logo of merk registreren bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. Heeft u echter een product, idee of een nieuwe techniek bedacht dan moet u dat auteursrecht laten registreren bij een octrooibureau. Daardoor verkrijgt u een patent waarmee u de enige bent die het mag vermeerderen. Via deze registraties krijgt u tot op tien jaar bescherming.

Noodzaak eigen controle

Om uw belangen binnen de afzetmarkt te blijven beschermen is oplettendheid van uw kant noodzakelijk. Registratie van het auteursrecht betekent namelijk dat u uw gelijk kunt halen door zelf juridische stappen te ondernemen. De partij met de oudste auteursrecht registratie heeft daarbij veelal de meeste rechten. Wees dus altijd alert op nieuwe producten of concurrenten zodat u uw belangen goed in de gaten kunt houden.

Herkennen schending

Meerdere vormen van schending komen voor. Het is aan uzelf gelegen in hoeverre u bepaalde schendingen toelaat of niet. Eerste stap na registratie vormt het herkennen van uw auteursrecht schenders. Daartoe moet u de afzetmarkt in de gaten houden en letten op:

  • merken van vergelijkbare producten;
  • vergelijkbare merken echter van andere productgroepen;
  • vergelijkbare logo’s van concurrenten.

Iedere introductie van tekens, producten of diensten kan een schending van uw auteursrecht inhouden.

Juridische stappen

Om uw gelijk te halen dient u een advocaat voor MKB in te schakelen omdat u daarmee uw ondernemingsbelangen goed beschermt. Is er sprake van een auteursrecht schending dan kunt u:

  • bemiddelen om tot een schikking te komen zodat beide partijen er beter van worden;
  • juridische stappen ondernemen om het schendende merk van de markt te weren. Daarnaast kan het zijn dat er financiële compensatie wordt gevraagd.

Bescherm uw auteursrecht belangen door daartoe de advocaat voor midden en klein bedrijf in te schakelen. Neem contact met de advocaat voor MKB om uw afzetmarkt ideeën binnen het auteursrecht te beschermen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op