Hoe werkt arbeidsrecht in uw voordeel?

Bent u actief als onderneming dan heeft u te maken met het arbeidsrecht. U neemt personeel in dienst en laat hen bepaalde activiteiten uitvoeren. Voor die werkzaamheden vergoedt u de werknemer een bepaald salaris in combinatie met secundaire arbeidsvoorwaarden. De uitgangspunten van deze arbeidsrelatie wordt vastgelegd middels een arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde duur. Waar moet u rekening mee houden indien u personeel aanneemt?

Gezagsverhouding

Indien u werknemers aanneemt om taken te doen ontstaat er een gezagsverhouding. De werknemer moet luisteren naar wat u zegt en moet de opdrachten naar alle tevredenheid uitvoeren. Het personeel moet doen wat u als werkgever aangeeft. Die opdrachten sluiten uiteraard aan bij de capaciteiten van ieder afzonderlijk personeelslid juist omdat u hen daarvoor heeft aangenomen. Zodoende kan via het arbeidscontract een nuttige arbeidsrelatie ontstaan zodat uw MKB onderneming

Taken en loon

Wat moet de werknemer doen en welke vergoeding staat daar tegenover. Omdat de werknemer uw opdrachten uitvoert zodat uw onderneming daarvan winsten krijgt draagt u een deel van die opbrengsten af aan de werknemer. Het loon is opgebouwd
uit:

 • bruto loon per maand, mogelijk inclusief een dertiende maand. U draagt hierover belasting en sociale premies voor de werknemer af zodat het netto loon aan de werknemer wordt overgemaakt;
 • acht procent vakantiegeld over het loon. Dit wordt voor de zomervakantie veelal in mei of juni aan de werknemer overgemaakt;
 • vakantie rechten en aanvullende vrije dagen;
 • secundaire arbeidsvoorwaarden eventueel een CAO.

Proefperiode en opzegtermijn

Gaat u een arbeidsovereenkomst aan dan wordt dit veelal aangevangen met een proefperiode. Dit wordt ingesteld omdat men eerst wil aftasten of het werk, de werknemer en werkgever elkaar liggen. Werkt dat niet dan kan zonder problemen binnen de proefperiode het arbeidscontract worden ontbonden. Is de proefperiode echter voor beide partijen naar tevredenheid verstreken dan kan het arbeidscontract feitelijk in werking treden. De voorwaarden binnen het arbeidsrecht worden voor beide partijen hard gemaakt juist omdat men met elkaar verder wil gaan. Wil de werknemer of werkgever het arbeidscontract ontbinden dan is er sprake van een wettelijke opzegtermijn.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Naast vakantie en loon is er sprake van secundaire arbeidsvoorwaarden. Veelal is het niet een verplichting binnen het arbeidsrecht echter wordt het wel gegeven aan de werknemer. Het vormt een methode om het aantrekkelijker te maken voor de werknemer om bij een bepaalde onderneming te blijven. Denk aan een bijdrage in:

 • kinderopvang;
 • mogelijkheden van studie;
 • regelingen voor woon- werkverkeer;
 • en dergelijke.

Arbeidscontract

Alle arbeidsrechtelijke voorwaarden dienen vast te worden gelegd binnen een arbeidscontract. Het vormt een contractueel stuk waarmee de onderlinge rechten en plichten schriftelijk zijn overeengekomen. Zowel werknemer als werkgever ondertekenen het om zo de onderlinge arbeidsrelatie te bekrachtigen. Uiteraard is het voor u de afweging om het arbeidscontract voor bepaalde of onbepaalde tijd aan te gaan. Bent u er niet zeker van welke aspecten zoal verder binnen het arbeidscontract moeten worden opgenomen of als er een geheimhoudingsverplichting geldt schakel dan de advocaat voor MKB in. Daarmee kun u uzelf verzekeren dat de aangegane arbeidsrelatie voldoet aan alle punten binnen het arbeidsrecht.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op