Het arbeidscontract voor werkgelegenheid

Het arbeidscontract legt uw gezag over de werknemer contractueel vast. Om uw MKB onderneming draaiende en winstgevend te houden dienen werkzaamheden door personeel uitgevoerd te worden. Daartoe neemt u werknemers aan en dient u de arbeidsrelatie middels een arbeidscontract vast te leggen. Het vormt de basis waarmee uw gezagsverhouding wordt gerealiseerd zodat u opdrachten aan werknemers kunt opleggen. Waar dient u rekening mee te houden als u werknemers in dienst neemt?

Opdracht dienen opgevolgd te worden

De uitgangspunten van de arbeidsrelatie worden binnen het arbeidscontract concreet vastgelegd. Daarmee wordt geregeld dat u taken aan werknemers kunt geven welke zij voor u op een kwalitatief goede manier moeten voltooien. De werknemers moeten dus doen wat u hen opdraagt. Toch wordt dit beperkt tot activiteiten welke verantwoord zijn binnen de taken van het werk. Onverantwoorde taken vallen daar dus niet binnen.

Vergoedingen

Voor de uitgevoerde werkzaamheden dient u als ondernemer een geldelijke vergoeding te betalen. De hoogte daarvan wordt contractueel vastgelegd in het arbeidscontract. Zo dient er het volgende te worden geregeld:

  • een reëel bruto loon passend bij de verrichte taken deels gebaseerd op het opleidingsniveau;
  • acht procent vakantiegeld wat voor de zomervakantie wordt uitgekeerd;
  • andere vergoedingen zoals woon- werkverkeer;
  • secundaire arbeidsvoorwaarden.

Door deze aspecten binnen het arbeidscontract vast te leggen wordt de werknemer gemotiveerd om goed werk te leveren zodat uw onderneming daaruit profijt kan halen.

Duur van het arbeidscontract

Hoe lang wordt het arbeidscontract aangegaan? U kunt werknemers aannemen voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd loopt het contract af als een bepaalde termijn is verstreken of als een doelstelling is behaald. Bent u tevreden over de activiteiten van de werknemer dan kunt u deze voor vast aannemen door een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aan te gaan. Let wel u kunt beide arbeidscontracten vol en deeltijd aangaan.

Contractuele verplichtingen

Door het aangaan van het arbeidscontract heeft zowel de werknemer als werkgever rechten en plichten. Voor een goede gezonde arbeidsrelatie dient men deze verbintenissen na te komen. Het arbeidscontract vormt dan ook een verplichtende relatie waaraan beide moeten voldoen. Op die manier kan middels het arbeidscontract een vruchtbare werkrelatie ontstaan waarvan beide partijen profiteren. Leg ook de arbeidsvoorwaarden contractueel vast door het arbeidscontract op te stellen.

Juridische controle contracten

Het is altijd van belang dat arbeidscontracten juridisch gezien goed zijn opgesteld om zo problemen te voorkomen. U doet er als MKB ondernemer goed aan om werknemers middels juridisch goed bevonden arbeidscontracten aan te nemen. Laat daartoe uw arbeidscontracten controleren door een juridisch specialist. Daartoe kunt u goed gebruik maken van de advocaat voor ondernemingsrecht. Via die weg kunt u goed personeel op een betrouwbare manier aannemen zonder dat uw bedrijf daarbij juridische risico’s loopt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op