Met een advocaat voor ondernemingsrecht in de arm heeft u een goede basis op basis waarvan u juridisch op een gedegen manier de onderneming kunt voeren. U denkt erover na om een eigen onderneming te starten, dan is het uiteraard de vraag wat voor type onderneming u het beste kunt nemen. Aan welke eisen en voorwaarden moet u daarbij voldoen aangaande het ondernemings recht. Dat is uiteraard afhankelijk van de type vennootschap dat u voor ogen heeft alsmede of u daarbij de rechtspersoonlijkheid draagt of dat de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap zelf gedragen wordt. Afhankelijk van uw eigen mogelijkheden kunt u dus kiezen omtrent de meest geschikte ondernemingsvorm. Neem ook de expertise van de advocaat ondernemingsrecht in de arm en stel gratis uw juridische MKB vraag. 

Wel of geen rechtspersoonlijkheid onderneming!

Bij het starten van een onderneming heeft u de keus of u gebruik maakt van uw eigen natuurlijke rechtspersoon danwel dat u de rechtspersoonlijkheid overdraagt naar de onderneming zelf. Het kan zijn dat u en uw firmanten nog niet de financiele mogelijkheden hebben om groot uit te pakken, en dus zet u een onderneming op waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de bestuurders van de onderneming. Heeft u echter eigen vermogen of kunt u voor het opzetten van uw onderneming voldoende eigen of vreemd vermogen aantrekken door daarvoor aandelen uit te vaardigen dan kunt u de rechtspersoonlijkheid overdragen aan de onderneming zelf. Voordeel daarbij voor u als bestuurder is dat uw eigen vermogen gescheiden is van dat van de onderneming. Mocht het komen tot een faillissement dan is het eigen vermogen van de bestuurder beschermd. 

Type vennootschappen

Er zijn meerdere vennootschaps vormen, ieder zo met zijn eigen voordelen. Om goed inzicht te verkrijgen in de voors en tegens van bepaalde vennootschapsvormen laat u dan informeren door de advocaat voor ondernemingsrecht. Wilt u klein beginnen door uw product voorzichtig op de markt te laten brengen dan kunt u denken aan een eenmanszaak of een VoF met meerdere firmanten. Kunt u echter kapitaal aantrekken en daarmee op een meer professionele manier een zaak opstarten, dan kunt u een BV of NV starten. Bij de besloten vennootschap heeft u de aandelen in eigen zak, echter bij een naamloze vennootschap kunnen de aandelen vrij worden verhandeld. Zodoende beschikt de onderneming door de uitgave van aandelen over kapitaal waarmee de onderneming opgezet kan worden. 

De onderneming is een succes

Het kan zijn dat u als ondernemer een eenmanszaak of VoF heeft opgestart om zo de afzetmarkt voor uw producten af te tasten. Dit kan betekenen dat u mogelijk een gat in de markt heeft gevonden en daarmee heeft u de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken om zo uit te breiden. Om het risico voor de bestuurder(s) daarbij te verkleinen doen de bestuurders er verstandig aan om de scheiding tussen ondernemingsvermogen en privé vermogen aan te brengen. Dit wordt gedaan door het type ondernemingsvorm naar een hoger niveau te tillen. Daartoe kunt u de eenmanszaak of VoF met voldoende kapitaal omzetten naar een NV of BV. Om ervan verzekerd te zijn dat de onderneming voor u als bestuurders op juridisch de meest gunstige manier wordt gevoerd, laat u dan informeren door de advocaat voor ondernemingsrecht. 

Faillissementsrecht bij ondernemingsrecht

Uiteraard gaat u bij het opstarten van een onderneming er niet vanuit dat u failliet gaat, echter dit kan soms wel voorkomen ten tijde van economische crisis. Zodra een schuldeiser het faillissement aanvraagt over de onderneming dan wordt een curator ingesteld om orde op zaken te stellen. Daarbij heeft u als bestuurder geen toegang meer tot het vermogen van de onderneming. Betreft het een faillissement door aantoonbaar onbehoorlijk bestuur dan vervalt de bescherming van het prive vermogen van de bestuurder(s). Laat u informeren door de advocaat voor bestuursrecht.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op