Wilt u een MKB advocaat inschakelen Groningen?

Door gebruik te maken van de MKB advocaat Groningen worden uw ondernemingsbelangen optimaal vertegenwoordigd. De advocaat is in alle opzichten uitvoerig geïnformeerd aangaande juridische aspecten van het midden en klein bedrijf. Ondernemers krijgen te maken met:

  • ondernemingsvormen en wie daarbij de directe verantwoordelijkheid draagt;
  • auteursrecht bescherming van merken, logo’s en product ideeën;
  • contracten voor arbeid en levering;
  • bemiddeling bij arbeidsconflicten;
  • eventuele gerechtelijke stappen.

Via de MKB advocaat Groningen worden uw belangen zo goed als mogelijk beschermd tegen ondernemingsrisico’s.

Opstarten van een bedrijf

Voor het opstarten van een bedrijf heeft men voldoende juridische kennis nodig. Men dient namelijk aan het ondernemings- en vennootschapsrecht te voldoen. Dit houdt in dat er moet worden nagedacht omtrent welke ondernemingsvorm wordt toegepast en onder welk type verantwoordelijkheid. De eenmanszaak en Vennootschap onder Firma vallen onder een natuurlijke rechtspersoon oftewel de bestuurder terwijl bij een Naamloze of Besloten Vennootschap het onder de gecreëerde rechtspersoonlijkheid van de onderneming valt. De advocaat Groningen kan u daarin goed informeren welk type ondernemingsvorm het meest geschikt is voor uw omstandigheid.

Bescherm uw ideeën

Nieuwe ondernemingen worden opgezet om met een bepaald idee op de markt te komen. Daartoe dient men een bedrijf te voeren onder een speciaal teken oftewel het logo. De onderneming brengt daarnaast producten en merken op de afzetmarkt waarmee winsten worden behaald. Die ideeën dienen te worden beschermd zodat concurrenten er niet zomaar mee aan de slag kunnen gaan. Daartoe kunt u informatie aanvragen bij de advocaat Groningen voor MKB zodat uw tekens en ideeën bij de juiste instanties worden geregistreerd. Daarmee heeft het oudste geregistreerde teken de meeste rechten. Bescherm dus uw eigen bedenksels.

Controleren en behandelen contracten

U gaat als onderneming vele contracten aan. Veelal gaat het om leveringscontracten waarbij tegen een betaling een levering moet plaatsvinden. Anderzijds kan het gaan om arbeidscontracten en beëindigingsovereenkomsten. Alle contracten dienen daartoe juridisch waterdicht te zijn opdat er geen problemen wegens het contract kunnen ontstaan. Uw belangen als ondernemer worden goed beschermd middels de inzet van de advocaat voor MKB Groningen.

Bemiddeling bij conflicten

Gedurende uw bedrijfsvoering kunnen met klanten maar ook met eigen personeel conflicten ongewenst ontstaan. U doet er goed aan om dergelijke problemen snel in te zien. Middels goed ingrijpen kan namelijk erger worden voorkomen. Door de MKB advocaat in te zetten als bemiddelaar kunnen goede oplossingen worden bekeken zodat men uit het conflict komt. De klant moet tevreden worden gesteld en de werknemer moet met een goed gevoel weer aan het werk gaan. Middels de advocaat Groningen voor MKB kan veel worden bereikt.

Gerechtelijke weg bewandelen


In het meest extreme geval dan zal men voor de rechter moeten verschijnen. Mogelijk zijn er verplichtingen niet nagekomen of is men ontevreden. De advocaat voor MKB weet wat uw ondernemingsbelangen zijn. Men is er daarbij op gewezen om de beste resultaten haalbaar te verkrijgen binnen een rechtszaak. Daartoe draagt de advocaat Groningen alle noodzakelijke juridische argumenten aan om de rechter over te halen. Zodoende kan uw recht worden behaald.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 77

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op